Employee : अधिकारी / कर्मचारी

S. No. Name Designation Contact Photo
1 श्री शैलेन्द्र कुमार ओझा मुख्य नगर पालिका अधिकारी +91 9827716298