Council

S. No. Title DESIGNATION CONTACT WARD Photo
1 श्रीमती मोहनी धर्मेन्द्र वर्मा अध्यक्ष नगर पालिका परिषद कोतमा 7974192043
2 श्री प्रभात कुमार मिश्रा उपाध्यक्ष 7725014288
3 श्रीमती संगीता सोनी पार्षद 9691391426 वार्ड 01
4 श्रीमती विमला राकेश जैन पार्षद 9329404026 वार्ड 02
5 श्री संदीप शिवहरे पार्षद 9584881313 वार्ड 03
6 श्री सुनीता रज्जू सोनी पार्षद 9893903712 वार्ड 04
7 श्रीमती उर्मिला हनुमान गर्ग पार्षद 9424332505 वार्ड 05
8 श्री अजय तोमर पार्षद 9713746151 वार्ड 06
9 श्री निब्बूलाल बसोर पार्षद 9630363929 वार्ड 07
10 श्रीमती रेहाना रोशन वारसी पार्षद 8815194325 वार्ड 09